Rotary Hasselt Juniperus Rotary Hasselt Juniperus

Login ledenLogin leden

 

Huidig bestuur

Peter BARTHOLOMEVIS Voorzitter
Patrick WILLEMEN Clubzaken
Michel FRYNS Inkomende Voorzitter
Wery MERCKEN Penningmeester
Daniƫl FAVOREEL Clubmeester
Dirk BOOGMANS Secretaris
Eric BRUYNINCKX Adjunct - Secretaris
Marc JAMAR Adjunct - Penningmeester
Luc LINDERS Stichtend voorzitter
Luk SALAETS Jeugdzaken
Gino REMELS Commissie Nieuwe Media
Willem BROUX Internationale actie en Special Events
Guy ORYE Uittredende Voorzitter
Niels FABRY Commissie Sociale Zaken
Jean-Marie LEMLIJN Public Relations + Rotary International
Frank KEIJERS Commissie Lichamelijk en geestelijk welzijn